Canada Vancouver / June 20 - 2012

ARTEXPO New York / February 26- 2009

METİN AKARSLAN - Fırçasız Ressam
1939 - İstanbul
Sultanahmet Sanat Okulu'nda okudu. Resim çalışmalarına 1955 yılında Hattat Kadri Efendi'nin yanında başladı. 1979 yılına kadar resim yapmaya devam etti. Bu dönemde ortaya çıkan bir rahatsızlığı nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı.
1992 yılında yeniden sanat üretimine başladı. Halen İstanbul - Kadıköy - Bahariye'deki atölyesinde bu süreci devam ettiriyor. Fırça kullanmadan çalıştığı için "Fırçasız Ressam" olarak tanınır.
Yurt dışında (İspanya - Lugo / İsviçre - Lozan / Belçika - Brüksel) sergiler açtı. Yurt içinde çeşitli kez Hobi Sanat Galerisi, Pera Sanat Galerisi, Kaş Sanat Galerisi, Bankalar, Kültür Merkezleri, Konsolosluklar ve Atölye sergileri olmak üzere 47 kişisel sergi gerçekleştirdi ve karma sergilere katıldı.
Eserlerinin çoğunda estetik kaygılar, "Elemantarist" bölünmeler, bütününde ise Kübist hareketler hakimdir.
Anlatımcı tavırlarında ise; hayatın gerçekleri, zıtlıkları, nazik bir hiciv anlayışıyla duygusal tonlamaların yanısıra sert ve kararlı formların ustaca deformları hiç şüphe yoktur ki, sanatçının yaşamında bazı kesitlerin izlerini taşır.

METIN AKARSLAN - Brushless Painter
1939-Istanbul
He studied in Istanbul Art School. He has continued to paint until 1979. He had to interrupt his works for a period because of illness. In 1992 he restarted to product his works.
As he works without brush he is known as Brushless Painter, "Painter without Brush".
He realized 47 personal exhibitions at home and in abroad.
In most of his works aesthetic worry, "Elementarist" divisions, and entirely cubist movements are dominant.
In expressionist manner; the realities and contrasts of life, besides sentimental intonations with a kind irony conception, masterly deforms of hard and decisive forms carries traces of some fractions.
The artist who lives in Istanbul is one of the artists of Pera Art Gallery.       
       

ATÖLYE: Bahariye Caddesi / Moda Sineması Sahaflar Çarşısı Kadıköy - İstanbul    Tel: 0537 702 28 16

 

 

painter artist brushless painter brushless artist turkish painter painting without a brush by his fingers. turkish art metin akarslan istanbul brushless painter. Fırçasız Ressam